CÜRUF AYIKLAMA

TITECH değerlerinizi cüruftan ayıklamanıza  yardımcı olabilir.
Cürufun ikincil işlemde ayıklanması yakma( insinerasyon)'da olduğu gibi demir dışı metallerin ve paslanmaz çeliklerin geri kazanımını hedeflemektedir.
Cüruf ayıklama hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ELEKTRONİK HURDA AYIKLAMA

Kullanılmayan ve eski elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü dünya çapında giderek önem kazanmaktadır. Elektronik atık geri dönüşümü Avrupa çapında yasalar tarafından güvence altına alınmıştır -  WEEE Directive ( RL 2002/96/EC ) Elektronik hurda geri dönüşümünü güvence altına almak için günden güne daha fazla sayıda ülke Avrupa yasama önerilerini onaylamaktadır. Buna ek olarak, yüksek kaliteli ikincil hammaddeye olan küresel ihtiyaç yüksek kaliteli elektronik atık geri dönüşümü için diğer bir teşvik unsurudur.
Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların gelişimi, aynı zamanda bilgisayarların üretim maliyet / fiyatlarındaki azalma, elektronik atık geri dönüşüm sektörünün büyümesini hızlandırmıştır. Uzmanlar sadece Avrupa'da 2010 yılı içinde 8 milyon ton kullanılamayan elektronik cihaz olacağını öngörüyor, ve bu rakamlar her yıl artarak çoğalmaktadır.
Yazıcılardan bilgisayarlara, oyun konsollarından tabletlere atık elektronik cihazlar paslanmaz çelik, alüminyum, altın, gümüş, indiyum veya platinyum gibi bir çok değerli malzeme içermektedir ve elektronik hurda geri dönüşümü bunların çöpe gitmeyeceğini temin etmektedir.
Atık elektronik cihazlar inanılmaz derecede değerli hammadde kaynaklarıdır.  Hurda elektrikli cihazlar ton bazında analiz edildiğinde,  hammaddelerin birincil kaynağı olan cevhere oranla  içerisinde yüz kata kadar daha fazla değerli metal bulundurabilmektedir. TITECH ve bir bütün olarak diğer sanayilerin hedefi, elektronik hurda geri dönüşümüyle kirleticileri bir tarafta toplarken diğer yandan da pazarlanabilir malzemeleri yüksek saflıkta toplamaktır. Avrupa'da atık elektrik ve elektronik ekipmanları (WEEE) 10  kategoride sınıflandırmaktadır. Televizyon, buzdolabı vb. ürünlerin ayrı ayrı toplanmasından sonra,  elektronik atık geri dönüşüm tesislerinde işlemden geçirilerek ayrıştırılırlar.
Kazanılabilen malzemelerin içeriği aşğıdaki gibidir,
Metaller ( %50 )
Plastikler ( %30 )
Cam ( %10 )
Diğer malzemeler ( %10 ).KABLO GERİ KAZANIMI

Kablo malzemeleri bugüne kadar kullanılan arıtma ve ayıklama işlemlerinin yetersizliği nedeniyle içerdikleri yüksek orandaki bakıra rağmen çöpe giderek mali kayıp anlamına geliyordu. TITECH Finder gibi yeni teknolojiler sayesinde artık bu kabloları tespit etme imkanı bulunmaktadır.
Yüksek kaliteli ürüne örnek olarak bakır teller ve izolasyonlu kablolar değişik arıtma işlemleri sonucunda elde edilmektedir. Hurda bakır eritme tesisleri ve kablo ayıklama şirketleri verimli çalışabilmek için yüksek kaliteli girdiye ihtiyaç duyarlar.  İzolasyonlu bakır kabloların ihtiva ettiği daha önceden kullanılmamış bakırın kaynağı, arıtma işlemlerinden arda kalan veya elle ayıklama sonucu ortaya çıkan fraksiyonlardır. Örneğin;

  • Ağır Kırıcı fraksiyonları ( ELV  –  Ömrünü Tamamlamış Araçlar )
  • Hafif kırıcı fraksiyonları
  • Elektronik atık /  WEEE  ( Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar )
  • Swim-Sink tesislerde üretilen atık malzemeler ve metal ürünler

                                                                                                                                                              
İki TITECH ayıklama teknolojisinin kombinasyonu TITECH Finder Poly’nin gelişimine yol sağlamıştır  ve bu sayede cihaz iki farklı sensör teknlolojisine birden sahiptir. Yeni geliştirilen sensör teknolojisi ve SUPPIXX®  görüntü işlemcisi, en küçük metal parçaların dahi tespit edilerek ayıklanmasına olanak sağlamıştır.
İki sinyalin birleştirilip işlenmesiyle tek bir sonuca varılmaktadır. Bu sayede endüktif sensörden gelen metal sinyali ve NIR ( Yakın Kızılötesi ) sensöründen gelen polimer sinyali birleşerek “kablo sinyaline”  dönüşmektedir.
Son zamanlarda metalleri ve bakır kabloları ayırmak mümkün hale gelmiştir. Daha önceden kablo malzemeleri  arıtma ve ayıklama işlemleri sürecinde genellikle kaybolurdu. Bu durum kabloların içerdikleri yüksek bakır oranı nedeniyle finansal bir kayıp anlamına gelmektedir. TITECH Finder ve TITECH Finder Poly gibi yeni ayıklama teknolojileri sayesinde kabloların tespit edilerek metal ürün haline getirilmeleri ve son adımda olağanüstü saflıkta bir kablo fraksiyonu elde edilmesi sağlanmaktadır.

MANYETİK OLMAYAN METALLERİN AYIKLANMASI

TITECH değerli malzemelerinizin Son Kırıcıdan ve Manyetik Olmayan Metallerden ayıklanmasına yardımcı olabilir.
Son Kırıcı ve Manyetik Olmayan Metaller için daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ HURDA ARAÇLARIN AYIKLANMASI

Modern TITECH ayıklama teknolojisini kullanarak günlük kırıcı işlemleriniz için demir dışı metal fraksiyonları üretebilirsiniz. Değerli hurda metallerin işlenmesi  günümüz dünyasında giderek daha büyük bir önem teşkil etmektedir.
Yasal yönetmelikler kapsamında ( Avrupa Ömrünü Tamamlamış Araçlar Yönetmeliği 2000/53/EC) ömrünü tamamlamış araçların geri kazanım oranına 2015 itibariyle %85 kota getirilmiş bulunulmaktadır.  Hafif kırıcı fraksiyonlarının oldukça sofistike işlemlere tabii tutulmasıyla 2015 yılını takiben  ömrünü tamamlamış araçların geri kazanım oranı %95'e yükselecektir. Buna ek olarak, yüksek kaliteli ikincil hammaddeye olan küresel ihtiyacın ömrünü tamamlamış araçlardan ayıklanmış hurda metale gereksinim duyması, yüksek kaliteli geri dönüşüm için diğer bir teşvik unsurudur.
Kırıcı tarafından işlenen malzemelerin özelliği çok değişkenlik göstermektedir, örneğin; ömrünü tamamlamış araçlar, demir dışı metaller, büyük elektrikli ev  aletleri ve inşaat malzemeleri. Bu girdi akımları alaşımsız çelikler,  alüminyum, bakır ve pirinç  gibi demir dışı metaller, aynı zamanda plastik, cam ve bileşik malzemeler de içerebilmektedir.
Amaç,  uygun ayrıştırma seçenekleri kullanarak ömrünü tamamlamış araçların hurda metallerinin oluşturduğu kompleks girdi akşından  temiz ve tek parça ürünler elde etmektir. Ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü sadece doğal hammadde kaynaklarını korumakla kalmaz aynı zamanda karlıdır.  Birincil hammadde kullanılarak üretilen alüminyum ile karşılaştırıldığında, ömrünü tamamlamış araçlardan geri kazanılmış hammedeyle üretim %90 civarında enerji tasarrufu sağlamaktadır.