1990 yılında Selçuk Korur tarafından Korur Mümessilik olarak kurulan şirket, 2002 yılında Arkın Korur'un ortak olarak katılımıyla, "KOAŞ" olarak yeniden yapılanmıştır. Koaş Ltd. her biri kendi sahasında lider konumda   Almanya ,Avusturya ve İspanya firmalarının Türkiye temsilcisidir. Ortaklarından Selçuk Korur Amerikan Dow Chemical firması eski Genel Müdürü, Arkın Korur, POAŞ A.Ş. nin eski İş Geliştirme Müdürüdür. KOAŞ, kadrosundaki ihtisas sahibi deneyimli mühendis ve ekonomistlerle birlikte temsilciliğini yürüttüğü şirketler aracılığıyla müşterilerine önemli katkı ve hizmetler sağlamakta olup bu firmaların Türkiye satışlarında da önemli artış imkanları yaratmaktadır.

KOAŞ DANIŞMANLIK ve MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ, gelişmiş modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin de ekolojik dengesini ön planda tutarak gerek insanlarımızın layık oldukları temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmelerine imkan tanıyan, gerekse de şimdiye kadar değerlendirilmeyip heba edilmiş olan her türlü sanayi ve kentsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak ve bu sayede milli ekonomimize hesapta olmayan yeni ve büyük gelirler sağlamak amacıyla Avrupa'nın her biri kendi alanında lider birer kuruluş olan firmaları ile elele vererek çevremizin islahı, atıkların bertarafı  ve ekonomimizin refahı amacıyla önemli projeler gerçekleştirmektedir.

KOAŞ Ltd’nin  Türkiye Genel Temsilciliğini sürdürmekte olduğu Mogensen GmBH ve Tomra Sorting Solutions - Mining; Maden, Cam  ve Cevher Ayıklama teknolojilerinde faaliyet göstermekte olup,  Tomra Sorting Solutions - Recycling; Geri Dönüşüm Atık ve Metal otomatik ayıklama, Lindner GmBH; Atıktan Türetilen Yakıt(RDF/ATY) anahtar teslim  ve diğer plastik parçalayıcı  projelerinde, Untha Recycling Technology GmBH; elektonik atık ve buzdolabı geri dönüşüm tesisleri anahtar teslimi projelerinde, BRT GmBH organik atıklar, ambalaj ve kağıt atıkları için poşet açıcı, balya açıcı, dozajlama gibi mekanik ekipmanlarda, Haarslev Industries A/S endüstriyel ve evsel çamur kurutma alanlarında faaliyet göstermektedir.

Yenilikçi teknolojilerden, evsel katı atık içinde bulunup şimdiye kadar sıradan değersiz birer madde olarak heba edilen hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller v.s. gibi atıkları modern teknolojilerle organik atıklardan ayırdıktan sonra ilgili sanayilere birer değerli hammadde olarak geri kazandırmakta ve bu sayede hem tabii kaynaklarımızın azalmasını önlemekte ve hem de bu atıklardan dolayı ortaya çıkan çevre kirliliğine mani olmaktadır. Bunların yanı sıra şehir çöplerinin içlerinde bulunan geri dönüşebilen ve her biri faydalı birer endüstri hammaddesi olan atıklar ayrıştırılıp ufalanarak Atıktan Türetilmiş Yakıt ( ATY ) elde edilmektedir. Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) veya refuse derived fuel (RDF) olarak adlandırılan bu yakıtı elde edebilmek için malzeme bilgisini, yakıtın kullanılacağı sektör bilgisiyle birleştirmek ve en iyi parçalama ve ayırma ekipmanlarını kullanmak gerekmektedir.

KOAŞ Ltd.  senelere yayılan  tecrübe ile,  temsilcisi olduğu teknolojilerin sayısız global ve yerel referansları ve ürün ve sistemlerin devamlı olarak optimize edilmesi sayesinde Türkiye pazarına da öncülük etmektedir. Modüler olarak tasarlanmış kırma ve parçalama makineleri, kontrol ve ayrıştırma teknolojileri ve konveyör sistemleriyle atıl malzemeden değerli bir son ürün, kalan organik çöplerden ise faydalı bir tarım gübresi (Kompost) veya Bio-Enerji elde edilmektedir.

Buzdolabı Bertarafı ve Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Geri Kazanımı sayesinde hurdaların hammadde olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamaktadır. Esas olarak,   tesislerde eski soğutma cihazlarının bünyesindeki elektrik – elektronik atığı geri kazanımı yapılmaktadır. Soğutma cihazlarının bertarafı günümüz teknolojisinin son ürünleri kullanılarak Avrupa Birliği ve Türkiye’de ki yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir ve bu süreç, soğutucu akışkanın cihazdan ayrılarak işleme tabi tutulmasını da kapsamaktadır. Soğutmaz cihazlarının mekanik işlenmesi –parçalanması-, bileşik ayrımı, FE , NF, Al, PUR ve diğer plastiklerin ayrımı vb. işlemler pazarlanabilir fraksiyonların üretilmesini sağlamaktadır.

Ambalaj atığı ve evsel katı atık projelerine yönelik poşet açıcı,dosajlama üniteleri, ince veya büyük elek, balistik ayrıştırıcı ünitelerinde lider konumda Alman teknolojisi BRT Recycling Technologie GmbH ile çalışmaktayız.

Endüstriyel veya belediye bazlı atık çamur kurutma, bio-kütle, komünal atık, atık su kurutmada koveyör bant / döner disk/ tambur kurutma teknolojilerini dünyada ve Türkiye’de önemli farklı çözüm ve referanslara sahip Danimarka / Alman Teknolojisi Haarslev Industries A/S ile sunmaktayız.

KOAŞ Danışmanlık ve Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, her biri konusunda uzman ve ülkemiz dahil dünyanın muhtelif ülkelerinde çok başarılı referanslara sahip Avrupa'nın değişik ülkelerine ait aşağıda isim ve faaliyetleri açıklanan partnerleri ile gerçekleştirme çalışmaları yapmakta ve her birini değerli birer hammadde olarak geri göndermeye ve insanların yaşadıkları çevreleri hurda kirliliğinden kurtarmaya büyük bir azim ve kararlılıkla  devam etmektedir.