Atık Ayıklama

Her Atık Çöp Değildir!

Ambalaj Atığı Geri Dönüşümü

Ülkemizde ambalaj atıkları çoğunlukla değişik polimerler, içecek kutuları, kağıtlar va camdan oluşur. Her ülkede farklı bir toplama sistemiyle çeşitli malzemelerden oluşan ambalaj atıkları, toplama ve ayırma tesislerine  değişik şartlarda ulaşır. TITECH değişik makine konfigürasyonları ve esnekliği sayesinde, toplama sistemi ve materyal dağılımından bağımsız olarak dünya çapında Almanya, Belçika, Kanada, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkede en ileri düzeyde ambalaj atığı ayırma tesislerine sahiptir.

TITECH bu tür ayırma tesislerinde genelen polimerleri materyal cinsine göre (PET, HDPE, PP, PS, karışık polimerler vs.), içecek kutularını ve kağıtları (mürekkepsiz ve karton) yüksek saflık oranlarında ayırmaktadır.


Daha fazla bilgi için lütfen bizinle iletişime geçiniz.

Endüstriyel Atık

TITECH endüstriyel ve ticari atıklarınız içerisinden değerli malzemelerin ayırılması konusunda size yardımcı olabilir..

d      d


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Evsel Atık

Ülkemizde çöp olarak nitelendirilen evsel atıkların içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrılması için TITECH teknolojisi İspanya ve Güney Kıbrıs’ta devreye girdi.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

Her gün inşaat ve yıkıntılardan (C&D) dolayı oluşan binlerce ton geri gönüştürülebilir malzeme toprağa gömülüyor. 2008/98/EC kodlu yeni Avrupa Birliği direktifi, 2020 yılına kadar bu atıkların % 70’inin yeniden kullanılabilmesini öngörürken, halihazırda ülkemizde konu ile ilgili çok kısıtlı çalışmalar bulunuyor.

Dünyanın 1 numaralı optik ayrıştırma teknolojisi TITECH, avrupa atık sektörünün önde gelen oyuncuları ile birlikte konu ile ilgili hazırlıklarını tamamlıyor. Konu ile ilgili sunumlar ve örnek tesislerde düzenlenen deneme çalışmalarına sizde davetlisiniz.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kağıt Geri Dönüşümü

Değerli kağıtların, karışık kağıt atığından ayırılması uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Örneğin gazete ve dergiler gibi baskılı kağıtlar mürekkepsizleştirme (de-inking) amaçlı veya kartonlar geri dönüşüm amaçlı kullanılmaktadır.

Değişik kağıt çeşitlerini yüksek verimlilikle ayırmak için geleneksel mekanik ayırma  ekipmanları yerine TITECH optik teknolojisi başarı ile uygulanmaktadır.

TITECH dünya çapında 30’dan fazla ayırma tesisinde kağıt ayırma konusunda çok başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu tesisler sadece kağıt ayırma tesisleri olabildiği gibi karışık atıktan kağıt ayrılması şeklinde de çalışmaktadır.

.  


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kağıt Geri Dönüşümü Artığı (Paper Rejects) Ayırma

TITECH kağıt geri dönüşümü işlemleri sırasında oluşan atıklardan, değerli malzemelerin ayrılması konusunda size yardımcı olabilir.

 

         


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

PET/PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

TITECH, NIR ve VIS teknolojilerini bir arada sunan Autosort sayesinde PET ve Plastik geri dönüşümünde müşterilerine önemli imkanlar sunmaktadır. VIS teknolojisiyle materyalleri rengine göre % 98’e varan saflıkta ayırabilen TITECH, NIR teknolojisi sayesinde karışık malzemeyi ayırabilir veya ürün içinde istenmeyen materyallerin (PVC gibi) ayrılmasında insan faktörünün en aza indirgenmesini sağlayabilir.

Ayrıca TITECH Finder malzeme içerisinde gelen bütün metalleri ayırarak, ileri aşamalarda (kırıcılar, granülatörler vs.) sisteminize zarar verebilecek metallerin en başta ayıklanmasını sağlar.


Ülkemizde önemli referansları bulunan bu sistem hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

RDF (Atıktan Türetilmiş Yakıt)

Yüksek kalorifik değerli atıklar genelen çimento fabrikaları ve termik santraller tarafından alternatif yakıt olarak kullanılabilir. RDF (Refuse Derived Fuel – Atıktan Türetilmiş Yakıt) olarak adlandırılan bu alternatif yakıt, gerek kalorifik değeri yüksek malzemelerin atıktan ayrılarak toplam atık miktarının azaltılmasında, gerekse fosil yakıt kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Halihazırda TITECH teknolojisi Avrupa’da birçok tesiste, son kullanıcıların özel isteklerine göre, değişik atık çeşitlerinden RDF üretimi için kullanılmaktadır. Bu alandaki özel olarak dikkat edilmesi gereken konu RDF’nin çok düşük klor oranına sahip olması gerekliliğidir. Bu oran genelde ağırlık olarak < % 1’dir.

TITECH atık içerisinden hem yüksek miktarda klor içeren PVC gibi maddeleri ayırabilir (negatif ayrıştırma) hemde RDF içerisinde istenilen kalorifik değeri yüksek malzemeleri ayırabilir (pozitif ayrıştırma).

ÖRNEK TESİS – Neuss, Almanya

Evsel atıktan RDF üreten Neuss, Almanya’nın sabit olarak % 0.5’ten az klor içeren ilk tesisidir. Üretilen RDF, TITECH tarafından optik olarak ayırılmaya başlandıktan sonra çimento ve kağıt fabrikalarında yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır.


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Çöp olarak nitelendirdiğimiz birçok atığın geri dönüşüm veya atıktan enerji elde etmek için kullanılabildiği az bilinen bir gerçektir.

TITECH dikkat  ve araştırmalarını, ayıklama işlemlerine yoğunlaştırarak atık ayıklamanın  otomasyonunda öncülük etmiştir.Mücadele, sadece değerlileri atıktan elde etmek değil aynı zamanda malzeme ve enerji geri dönüşümü için karışımsız parçaları desteklemek – ve bunu da çok ekonomik olacak şekilde yapmaktır.TITECH'in yenilikçi algılayıcıları ve uygulamaları farklı malzemeleri diğer mekanik veya manuel işlemlerden iyi ve daha hızlı tarar, algılar ve tanımlar.

Bu alanda pazarın %60'dan fazlasını elinde tutan bir küresel lider olarak TITECH, geri dönüşümü olan malzemelerin ayırılması için mevcut  en iyi teknolojiyi sunmak amacıyla sürekli çalışarak pazardaki gelişmelere öncülük etmektedir.

Çünkü kaynaklarımız sadece bir kez kullanmak için fazlasıyla değerlidir.