Mogensen

Allgaeir Werke GmbH Holding altında Mogensen GmbH & Co.KG, Fredrik Mogensen AB, Allgaier Process Technology GmbH ve  GOSAG S.A.  bu Gruba dahil şirketler bulunmaktadır.
İlaç, kimya, gıda, mineral, maden, inşaat malzemeleri,  çevre teknolojisi, metalurji gibi sektörlerde çok sayıda referansa sahip olan grup şirketlerinden KOAŞ, Mogensen GmbH’ı temsil etmekten* büyük bir gurur duymaktadır. ( *elekler hariç )
Mogensen GmbH & Co. KG 1996’dan bugüne optik-elektronik ayırma sistemleri geliştirip pazarlamaktadır. Mogensen MikroSort® yığın halindeki malzemeleri renklerine, şekillerine veya boyutlarına göre ayırmaktadır. MikroSort® sistemi sayesinde tamamen yeni bir uygulama alanı olan gerçek renk tespiti yapılmaktadır. MikroSort®  plastik, atık cam, taş, kaya, deniz tuzu, mineraller ve en farklı kompozisyonlardaki karışık malzemeleri parlaklık kriterine, renk karakteristiğine veya malzeme boyutuna göre ayırabilmektedir. Bu sistemlerle yüksek saflık seviyesi elde edilmektedir. Dünya genelinde halihazırda 300’den fazla makine kullanımdadır.
Mogensen MikroSort® optik-elektronik ayırma sistemi  “Commodas” ile birlikte geliştirilmiştir. Mogensen MikroSort®  daha önceden ayrıştırılması mümkün olmayan malzemeleri yüksek saflık dereceleriyle ayırarak yeni pazarların açılmasına öncü olmuştur. Hammaddelerin daha tasarruflu kullanımı sadece ekomik açından fayda sağlamakla kalmayıp ekolojik dengeleri de korumaktadır.

Uygulamalar  :
Mogensen MikroSort® ayırma sistemleri ile farklı malzemeler ve parça büyüklükleri ayrılabilmektedir. Değişik uygulama alanları için farklı makine tipleri dizayn edilmiştir.
•             Cam geri dönüşümü ( düz ve holloware )
•             Değişik endüstriyel mineraller (  kireç taşı, talk tozu, manyezit, yangına dayanıklı malzemeler )
•             Plastik Flake
•             Tanecik boyut analizi

Mogensen MikroSort® Ayırıcısı’nın Yapısı ve Çalışma Esasları
Mogensen tarafında geliştirilmiş olan MikroSort® Sistemi’nin değişik sektörlerde taneciklerin renklerine göre ayrılarak ürün saflaştırmasında önemli bir işlevi vardır.
Malzeme bir titreşimli taşıyıcı bant veya tabla üzerinde incelenir ve bir kaydırma oluğuna sevk edilir. Bunun üzerinde hızlandırılır ve kaydırma oluğunun alt kenarında, bağımsız duran bir veya iki resim tarama kamerası tarafından toplam çalışma genişliği üzerinde „taranır“. Bu tarama resimleri bir paralel işlemci ı tarafından değerlendirilir ve basınçlı hava valfleri dakik olarak devreye sokulur. Bunlar da malzeme akışındaki istenmeyen parçaları ileri atarak ayırırlar.


img-mogensen

Resim:

 1. Optik ayrımın çalışma  prensibi
 2. Malzeme yüklenir
 3. Dağıtım ve sevk yapılır
 4. Hızlandırılır ve tek tabaka halinde aşağıya doğru akar.
 5. Malzeme, perde halinde düşerken  farklı optik sistemler tarafından taranır.
 6. Hızlı paralel işlemci teknolojisi sayesindedeğerlendirme yapılır. Maksimum doğruluk payı  ile valflerden basınçlı hava üflenerek istenilen ve
 7. istenmeyen tanecikler ayrılır.
 8. Ayrılan tanecikler farklı yönlerde sistemi terk eder.
 9. Taşıyıcılarla işletmede uygun yerlere aktarılır.

Etkin bir ayırma için bazı  koşullar;
3 ile 250 mm arasındaki  tane boyutlarının ayırma prensibi aşağıdaki koşullar sağlandığında daha verimli olarak gerçekleştirilebilir.

 1. Ayrılacak olan malzemelerin, renk ve ton değişikliklerinin fark edilebilir olması  gerekir. Bunun için çok  az bir renk farkı dahi yeterli olur, fakat söz konusu beslenecek malzemenin  belli bir standard  içinde da olması önemli katkılar sağlar.  (örneğin ; tanecik dağılımı, yıkama, havalandırma, drenaj ve kurutma).
 2. Malzemeyi oluşturan tanecikler  tek tek ayrılacak durumda olmalıdır.
 3. Malzeme ayırma işlemine, olabildiğince dar tane aralıklraında beslenerek girmelidir.  Böylelikle ayırım parametreleri, tazyikli hava ve ayırım alanı ürün için en uygun hale getirilir.