Tahta parçaları, orman artıkları, ağaç kabuğu ve turba gibi biyoyakıtlar tipik olarak yüksek miktarlarda nem içerirler. Nem, biyokütlenin taşınma maliyetini artırır, depolanmasını zorlaştırır ve ısıl değerini azaltır.

          Haarslev Industries, peletler ve briketler üretmek için üstün özelliklere sahip kurutma ekipmanları sağlamaktadır. Çözümler, verimli ısı transferine ve opsiyonel olarak bölge ısıtma üretimi için kullanılan bir entegre atık ısı geri kazanma sistemine sahip diskli kurutucu sistemini içermektedir. Diskli kurutucu sistemleri, enerji girdisinin yüzde 80’ini geri kazanabilmektedir.

   

 

DİSKLİ KURUTUCULAR

          Kurutma işleminde hava olmaması, kurutucu içerisinde patlayıcı olmayan bir ortam sağlar ve bu sistemi piyasadaki en güvenli sistem haline getirir. Son olarak, tamamen muhafazalı kurutucu teknolojimiz geleneksel açık sistemlerden farklı olarak ATEX prensiplerine uygunluk, minimum işlememe süresi ve düşük emisyon düzeyleri sağlamaktadır.